Descripció: Caveman
Edat: 29
Descripció: InfoShare Software, Denmark
Edat: 27
Descripció: InfoShare Software Architect
Edat: 65